Tuesday, June 8, 2010

Kaedah Penjagaan Pokok

Pokok benih ditanam atas tanah setelah matang. Proses meluka (Wounding) kepada pokok dibuat setelah usia pokok mencapai 3 tahun.

Kos wounding dan suntikan gel (Innoculation) bergantung kepada keadaan pokok.

0 comments:

Post a Comment